Nyckelkompetens

      • Verksamhetsutveckling och ledningssystem för kvalitet
      • Processutveckling, procedurer, rutiner och instruktioner
      • Kommersiella och tekniska utredningar och revisioner
      • Affärsutveckling kund- produkt- och projektportfölj, kartläggning, organisering, analys och planering
      • Projektledning tvärvetenskaplig utveckling, produktion, distribution, lansering och försäljning
      • Framtagning av tekniska koncept, kravhantering, utvärderingskriterier, utvärdering, beslutsunderlag
      • Teknisk projektledning och produktutveckling
      • Dokumentationssystem

 


Om oss
Nyckelkompetens
Branscher
Kontakt
e-mail me